Polityka prywatności

W związku z korzystaniem z serwisu www.localhost-academy.online (dalej Serwis), Localhost Group Sp. z o.o. KRS 0000782802 NIP 7123385828,Hugo Kołłątaja 6/3, 20-006 Lublin jako Administrator zbiera i przetwarza Twoje dane w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oferowanych przez Serwis.Podanie danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy na realizację usługoferowanych za pośrednictwem Serwisu, w tym: zamówienia usługi, udzielenia odpowiedzina zadane przez Ciebie pytania oraz przekazania Ci informacji jest konieczne w celurealizacji usługi. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi nam utworzenie i prowadzenieTwojego konta użytkownika oraz realizację Twojego zamówienia, a także udzielenieodpowiedzi na Twoje pytanie lub reklamację.

Jakie dane osobowe przetwarzamy

W zależności od tego, z jakich usług korzystasz, przetwarzamy Twoje następujące dane:

1. Wykonanie usługi bądź odpowiedź na pytania – przy zamówieniu usługi należy podać następujące dane osobowe: imię, nazwisko/ nazwa firmy, NIP, adres email, numer telefonu. Z uwagi na fakt, że wyżej wymienione dane osobowe są niezbędne do realizacji usługi i tym samym do realizacji łączącej nas umowy, stanowi to podstawę prawną samą w sobie według definicji zawartej w RODO (art. 6 ust. 1 pkt b RODO).

2. Reklamacje – w celu złożenia skutecznej reklamacji, która umożliwi nam rozwiązanie problemu potrzebne nam będą następujące informacje: imię, nazwisko, adres mailowy, telefon kontaktowy. Podstawą prawną do przetwarzania tych danych osobowych jest fakt ich niezbędności do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 pkt b RODO);

3. Marketing – w celach marketingowych będziemy wykorzystywać Twoje następujące dane osobowe: imię, nazwisko, telefon, adres e-mail. Podstawą prawną ich przetwarzania jest wyrażona przez Ciebie zgoda, którą możesz w każdej chwili cofnąć (art. 6 ust. 1 pkt a RODO);

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe

Przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów, dla których je przetwarzamy. Dlatego jeżeli masz konto w naszym Serwisie, Twoje dane osobowe będą przez nas przechowywane do momentu rezygnacji z posiadanego u nas konta lub realizacji Twojego zamówienia. Twoje dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w celach marketingowych do momentu cofnięcia udzielonej na to zgody. Każdy z wyżej wskazanych terminów może zostać przedłużony stosownie do okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub jeżeli będą wymagać tego przepisy prawa.

Twoje prawa

Przysługuje Ci prawo do dostępu do wszystkich danych osobowych, które zbiera Administrator oraz do uzyskania ich kopii. Masz również prawo do złożenia wniosku o poprawienie, ograniczenie przetwarzania lub usunięcie swoich danych osobowych. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych, w każdej chwili możesz ją wycofać zgłaszając sprzeciw wobec ich przetwarzania. Dodatkowo w sytuacji, gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób niewłaściwy lub niezgodny z prawem przysługuje Ci prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe

Twoje dane osobowe nie będą przez nas udostępniane osobom trzecim, chyba że wymagać tego będą przepisy prawa.

Dane kontaktowe:

Localhost Group Sp. z o.o.
KRS 0000782802
NIP 7123385828,
Hugo Kołłątaja 6/3,
20-006 Lublin
email: contact@localhost-group.com